top2

Poniżej został umieszczony przykład jak wypełnić  Kartę Informacyjną  do  Pudełka  Życia.

Znajdź czas i poświęć możliwie dużo uwagi, by prawidłowo wypełnić kartę informacyjną.
Pamiętaj, od tego może zależeć Twoje życie !

  - W rubryce " grupa krwi " gdy nie ma pewności należy wpisać ( XXX ).

  - W rubryce " jestem uczulony(a) na " gdy nie ma uczuleń nalezy wpisac ( NIE  STWIERDZONO ).

  - W rubryce " ile razy dziennie " należy wpisać odpowiednio (1 RANO) - (1 WIECZOREM) - 2 x   ) - (  3 x  ) - (co 6 godz)

  - Poproś lekarza prowadzącego  by potwierdził medyczne dane zawarte w karcie podpisem i pieczątką.

  - Sugerujemy włożenie do pudełka  ksero dowodu osobistego w celu prawidłowej identyfikacji  z  właścicielem.

  -Pamiętaj również by do pudełka dołączyć kartę informacyjną z pobytu w szpitalu lub inne istotne dokumenty dotyczące Twojego  zdrowia  np: wyniki ostatnich badań.

Na dole naszej strony możesz pobrać Kartę Informacyjną i wydrukować na swojej drukarce.

 

UWAGA!

Pudełko  Życia jest przeznaczone wyłącznie dla służb medycznych i ratowniczych w przypadku zaistnienia krytycznej sytuacji w celu ratowania życia i zdrowia.

Pod żadnym względem prosimy nie udostępniać pudełek i danych w nich zawartych osobom postronnym..

 

przyklad